Page 3
website van Cunina

L
Page 1
Formulaire

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Sed diem nonummy nibh euismod tincidunt

St lacreet dolore magna aliguam

Ut wisis enim ad minim veniam

quis nostrud exerci tution ullam corper suscipit lobortis

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

Op stap met de haitiaanse jeugd

Lorem

Ipsum

Dolor

Sit

Amet

Op stap met de haitiaanse jeugd


«Mamosa» werd officieel opgericht in 1995, als voortzetting van een opvang van studenten in de hoofdstad, waarmee effectief begonnen was in 1989, door het huren van een woonst in Port-au-Prince, waarin studenten uit het binnenland een thuis vonden. De naam Mamosa is een letterwoord samengesteld uit de beginletters van drie dorpen vanwaar de eerste bewoners van het home afkomstig waren : Marmont, Mombin Crochu en Saltadère.


Sprekend over de jeugd gaat het dan in het bijzonder over:

  1. De bewoners van Home Mamosa

  2. De 100 kinderen die genieten van een peterschap via «CUNINA» in de regio Port-au-Prince.

  3. De vele andere jonge mensen, vooral studenten die op één of andere manier betrokken zijn met Mamosa.

  4. De 400 cunina petekinderen in La Victoire & Mombin Crochu

  5. De meer dan 200 ingeschreven leden van de sportbond Banzaï


De aardbeving van 12 januari 2010


Het huis waarin mamosa was ondergebarcht voor de ramp, werd totaal verwoest door deze aardbeving die amper 30 seconden duurde. Alle kostgangers overleefden de ramp. Informatie over dit onheil en de steunacties daarna ontstaan op  kan men vinden op http://haiti.hsquared.be. De aardbeving van  12 januari 2010 heeft een enorm impact gehad op de voortzetting van het project en heeft geleid tot een geheel nieuwe benadering en het opzetten van de Stichting Mamosa-Cunina. Dank zij het onverwachte resultaat van de ondernomen acties van solidariteit kreeg het project een nieuwe ‘boost” zodat het kon herrijzen uit het puin der wanhoop, achtergelaten na de natuurramp van 10 januari 2010. Dank zij deze steunacties, georganiseerd in Belgie vooral, zijn we sinds 30 april 2011 kunnen verhuizen naar onze eigen woonst.

Het nieuwe onthaalhuis, dat we konden aankopen dank zij de gekende belgische ngo "Cunina"  is gelegen aan de rand van de hoofdstad (Delmas) in een vrij rustige wijk en alles bijeen gunstig gelegen in functie van het schoolgaan van de bewoners. Alle kostgangers hebben sinds begin september 2011 hun nieuwe kamers kunnen betrekken.


Het onthaal voor studenten in Mamosa


Op 1 januari 2018 telt Mamosa nog 12 vaste bewoners. 10 jongeren en 2 volwassenen. Bij deze jongeren zijn er 2 jongens en 8 meisjes. in 2017 waren er 10 die na het beeindigen van hun studies, Mamosa verlieten. In de mate van het mogelijke worden vertrekkers (kinderen die afstuderen en werk vinden) vervangen door nieuwkomers. Maar gezien onze krappe economische situatie wachten we nu op betere dagen om nieuwkomers aan te trekken.


Melanie Georges is de moeder van de familie en zorgt met veel toewijding voor de keuken en de organisatie van het huis. Ze laat zich nu helpen door Mme Lena die twee keer in de week voor de was komt zorgen en Evens die halftijds klusjeswerk doet. Pater Jan zorgt ervoor dat het project kan overleven, dit niet zonder moeilijkheden. Er is een zeer goede verstandhouding tussen de leden van het veelkleurige gezin en de resultaten die ze halen op school zijn bevredigend. De huistaken worden trouw verricht en we houden jaarlijks een paar bijeenkomsten in « familie » om een evaluatie te maken. 


Peterschappen en CUNINA


Een deel van de studenten die in Mamosa wonen genieten van een peterschap via CUNINA. Daarbuiten zijn er nog een tachtig andere kinderen in de regio Port-au-Prince, die niet in Home Mamosa wonen en 400 andere kinderen in La Victoire en Mombin Crochu, die via dezelfde organisatie van een financiële adoptie genieten zodat hun schoolgaan verzekerd is.

Cunina is een Belgische NGO die door middel van gepersonaliseerde  peterschappen en onderwijsondersteunende projecten zoveel mogelijk kinderen in haar partnerlanden naar school wil sturen en zo haar steentje bijdraagt aan millenniumdoelstelling 2: basisonderwijs voor iedereen. De naam Cunina komt van het Latijns en betekent ‘Godin van de Wieg’. De plaats waar je wieg staat bepaalt vaak de kansen die je krijgt in het verdere leven.

Cunina gelooft dat ieder kind, waar ook ter wereld, uniek is, eigen capaciteiten en talenten heeft en in staat is tot leren.

Door middel van 30 euro per maand kan  een peetouder een kind naar school sturen en hem/haar kansen geven op een betere toekomst. 25 euro gaat integraal naar de onderwijskosten van het kind, de overig 5 euro wordt besteed aan administratiekosten. Cunina staat voor een persoonlijke aanpak, zowel naar de peetouders als de petekinderen toe. Peetouders zijn geen nummers. Er wordt groot belang gehecht aan de persoonlijke opvolging van ieder dossier, er worden regelmatig peetouderbijeenkomsten en inleefreizen georganiseerd en de peetouder kan via briefwisseling een persoonlijke band opbouwen met zijn petekind.

Daar waar de levensomstandigheden zo schrijnend zijn dat overleven een dagdagelijkse bezigheid is, worden onderwijsonder­steunende projecten opgezet. Deze komen tegemoet aan de basisbehoeften als onderdak, voeding, en medische zorg, waardoor de mogelijkheid om onderwijs te volgen verhoogd wordt (Zie Cunina projecten).

Sport en culturele activiteiten


Sport is en blijft een excellent middel om jeugd bij elkaar te brengen. Dit besef leidde tot het initiatief een sportbond op te richten waarin de keuze viel op volleybal. De Sportbond «Banzaï» opgericht in mei 1996, telt nu over de 200 leden. Er zijn steeds heel wat activiteiten voorzien in een gevarieerd programma, waaronder in ’t bijzonder: Sportactiviteiten, trainingssessies voor verschillende groepen tot drie maal per week. volleybalschool, organisatie van competities, deelname aan competities voor verschillende categorieën, de organisatie van eigen tornooien, de organisatie van een jaarlijks sportkamp, excursies, bijeenkomsten en discussiegroepen, uitgave van 3 tot 4 nummers per jaar van het krantje van de sportbond. En verder zijn er dan nog de culturele activiteiten. Ondertussen begonnen we ook aan de bouw van een sportcentrum.

Preventie van AIDS


Aids is zeer sterk aanwezig in Haïti en de meest kwetsbare groep t.o.v. van dit fenomeen zijn zeker de jongeren. Het feit van met zoveel jongeren te doen te hebben eist om acties ter preventie van AIDS in te schakelen binnen de Mamosa activiteiten. Dit gebeurt concreet door vorming aan deze jonge mensen aangeboden over jeugd en seksualiteit, preventie van Aids, opvoeding tot geweldloos gedrag. Verder wordt animatie rond aids-preventie ingebracht tijdens sportactiviteiten, zoals het traditioneel interne tornooi van de club Banzaï ter gelegenheid van de internationale dag van Aids-preventie (1 december). Op die manier wil men bij de jeugd de zin voor verantwoordelijkheid opwekken ten overstaan van hun eigen gezondheid en deze van de maatschappij.


Bijstand voor hulpbehoevende gezinnen


Een twintigtal gezinnen worden geholpen dank zij de bijdragen van de Salvatoriaanse gezinsadoptie, met zetel in Eindhoven (Nederland).  Deze families genieten van een financiele adoptie aangeboden door deze organisatie.

De stichting Mamosa – Cunina zorgt voor de uitkering van deze bijdragen en voor de opvolging daarvan bij de gezinnen die daardoor worden geholpen.


Financieel


Tot nu toe kon het project het hoofd boven water houden, dank zij de steun van zovele vrienden. Nu we in ons eigen huis wonen is de last voor de huishuur weggevallen. Toch is het draaiend houden van het onthaalhuis een zware financiele opgave. De schoolonkosten liggen enorm hoog en de levensduurte is drukkend. Het budget voor publiek vervoer weegt zwaar door. Onvoorziene uitgaven voor gezondheidszorg zijn ook een zware last, aangezien we op geen enkele vorm van ziekteverzekering kunnen rekenen.


Mensen in Belgie die de Stichting Mamosa-Cunina financieel willen steunen en een attest willen voor de belastingen vanaf 30 Euro op jaarbasis kunnen dat via SOS-Scheut :

Rekeningnummer 000-0901974-68

Voor het project : 02.509.008 / F.J.-P.S. / Hoet Jan /Delmas-Ha


                                    


  

English

www.cunina.org
logo van Cunina

De Stichting Mamosa-Cunina

Dagelijks leven in Mamosa

Ons adres

Nieuwsbrief februari 2018

Voorstelling van de stichting & het bouwproject

Nieuwsbrief december 2017